O.pl – Partner w Kulturze

O.pl Polski Portal Kultury

O.pl został założony w 1998 roku. Od tego czasu nieprzerwanie informuje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w Polsce, wspiera ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego, bierze udział w edukacji do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnie uczestniczy w promocji kultury i kształtowaniu opinii publicznej.

O.pl to przestrzeń wymiany myśli, idei i wartości między środowiskami twórczymi, instytucjami kultury a użytkownikami – "obywatelami kultury".

O.pl to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek polskiej kultury.

Magazyn O.pl

Magazyn O.pl jest przestrzenią w Internecie, gdzie kreowany jest interdyscyplinarny dyskurs o współczesnej kulturze, oparty na aktualnych metodach badań. Magazyn O.pl za główne cele działalności stawia sobie: krytyczną analizę kondycji współczesnej kultury, prezentację najciekawszych wydarzeń i procesów – ich ocenę w szerokim kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Magazyn uczestniczy w promocji współczesnej kultury, edukacji do świadomego w niej uczestnictwa oraz wspiera ochronę tradycji i dziedzictwa, poprzez reinterpretacje i osadzenie w aktualności. Bierze ponad to udział w popularyzowaniu dokonań współczesnej humanistyki. Misją Magazynu jest kreowanie aktywnej płaszczyzny społecznego dialogu, wypracowanie wysokiego poziomu krytyki, współkształtowanie refleksji o sztuce, muzyce, literaturze, filmie, teatrze i architekturze; wspieranie aktywności twórczej poprzez omówienia, recenzje, prezentacje, interpretacje interesujących i wartościowych zjawisk kulturalnych w Polsce i na świecie.

Reklama

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty reklamowej O.pl Polskiego Portalu Kultury. Obok graficznych powierzchni reklamowych takich jak bannery, buttony czy skyscrapery, które linkują do stron reklamowdawcy, oferujemy możliwość zamieszczenia artykułu reklamowego, wykonanie strony specjalnej.

Newsletter

Informacja (tekst i/lub grafika) wysyłana do ponad 10 000 subskrybentów Polskiego Portalu Kultury O.pl. Zapraszamy również do skorzystania z Newslettera-Zaproszenia. Jest to doskonała forma promocji wydarzenia, wernisażu, premiery, koncertów oraz produktów.

Kontakt

reklama
mailreklama@o.pl
tel.+48 12 442 02 68
fax+48 12 376 82 58
redakcja
mailredakcja@o.pl
tel.+48 12 630 18 24

Do pobrania

01

cennik

Cennik produktów
reklamowych (PDF)

Zapytaj koniecznie
o aktualne promocje!
02

cennik – abonament

Cennik newslettera
w abonamencie (PDF)

04

formularz zamówienia

Formularz zamówienia kampanii (DOC)

05

specyfikacja techniczna

Specyfikacja
techniczna (PDF)

06

regulamin

Regulamin
(PDF)

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR